=Hlavní stránka=    =Štěrbinová anténa=    =Trychtýře=    =Quadro quad=
 
=Úprava "vrtáku"=    =Volba antény=

 

Tabulka je určena začátečníkům jako orientační doporučení vhodné antény.

Vychází z teoretických výpočtů a z praktických zkušeností. Doporučuji udělat si vlastní výpočet, decibely vypadají na první pohled složitě, ale počítání s nimi je velmi jednoduché. Více informací najdete na CZFree ve FAQ, případně v tomto threadu.

 

Stanice 1 (AP)
  Všesměrovka 8dBi bez regulace výkonu (10m* kabelu H155 nebo 22m* H1000/RLA10) Sektorovka 13dBi s regulací výkonu a krátkým kabelem (0-5m kabelu H155 nebo 0-10m H1000/RLA10) Směrovka 24dBi s regulací výkonu (0-15m kabelu H155 nebo 0-30m H1000/RLA10)
 

Stanice 2
Do 300m bez regulace výkonu

Biquad/plechovka
8*-15m RG58
20*-40m H125

Biquad/plechovka
8*-15m RG58
20*-40m H125

Biquad/plechovka
8*-15m RG58
20*-40m H125

Do 300m s regulací výkonu

Biquad/plechovka
0-40m H125
0-70m H1000

Biquad/plechovka
0-40m H125
0-70m H1000

Biquad/plechovka
0-40m H125
0-70m H1000

Do 1km bez regulace výkonu

15dBi směrovka
12m* RG58
30m* H125

15dBi směrovka
12m* RG58
30m* H125

15dBi směrovka
12m* RG58
30m* H125

Do 1km s regulací výkonu

15dBi směrovka
0-15m H155**
0-20m H125
0-40m H1000

15dBi směrovka
0-15m H155**
0-20m H125
0-40m H1000

15dBi směrovka
0-25m H155**
0-30m H125
0-50m H1000

3km bez regulace výkonu

nelze

nelze

nelze

3km s regulací výkonu

nelze

24dBi směrovka,
0-15m H155**
0-20m H125
0-40m H1000

24dBi směrovka
0-25m H155**
0-30m H125
0-50m H1000

 

Zelené podbarvení: spoj s přiměřenou rezervou pro běžnou úroveň rušení

Žluté podbarvení: spoj bez rezerv - mohou být potíže

Červené podbarvení: legálně nelze provozovat plnou rychlostí 802.11b

 

Pozn.:

* Nelze-li omezit vyzářený výkon pomocí regulace nebo útlumového členu (pokud možno jednocestného), pak je kvůli dodržení limitů ČTÚ potřeba pro uvedený zisk antény dodržet tuto minimální délku kabelu. Je vhodné provést přesnější výpočet se započtením útlumu pigtailu, konektorů, bleskojistky atd. Alternativně je také možné použít útlumový článek. Pro velmi krátké vzdálenosti je vhodné utlumit výkon "klientské" stanice i hluboko pod povolenou hranici a omezit tak zbytečné "zamoření" okolí, hlavně při použití málo směrových antén typu biquadka a plechovka.

** Pro délku 5m a více doporučuji místo kabelu H155 použít kabel H125, který má sice impedanci 75 ohmů, ale má menší útlum a je levnější. Ztráta v důsledku impedančního nepřizpůsobení je velmi malá.

Ve všech případech se předpokládá středně silné rušení. Reálná spolehlivost spoje je na úrovni rušení značně závislá.

Nepopírám, že v praxi funguje mnoho spojů na větší vzdálenost a s méně ziskovými anténami, než doporučuji v tabulce. Bohužel je to často vykoupeno překračováním povoleného výkonu a packetlossem. V místech s minimálním rušením je (v případech vyznačených zeleně) možné použít méně ziskové antény s příslušným zkrácením kabelu . (V zarušených místech zkrácení kabelu nepomůže, jediným řešením jsou ziskové-směrové antény). Vzhledem k prudkému rozvoji mikrovlnných spojů je lépe být připravený na zvýšenou hladinu rušení i v zatím bezproblémových oblastech.

Ve všech případech je možné volit i ziskovější anténu než je pro danou vzdálenost uvedeno. Např. je možné a vhodné použít 15 dBi anténu i pro spoje pod 300m, samozřejmě s příslušným snížením vysílacího výkonu.

Nelekejte se velkých délek kabelu. S "předimenzovanou" anténou je opravdu lze použít. Ziskovou anténou zabijete dvě mouchy jednou ranou - omezíte příjem rušivých signálů a zároveň můžete použít tenčí, ohebnější a levnější, případně delší kabel. To platí u směrových spojů. U všesměrových a sektorových antén je lépe použít kratší kvalitní kabel, protože cena těchto antén s rostoucím ziskem prudce roste a zároveň se zhoršují některé jejich parametry (zmenšuje se širokopásmovost a vyzařovací úhel ve vertikální rovině).

Ve všech případech se předpokládá použití zařízení standardu 802.11b (11Mbps). Standard 802.11g (54Mbps) vyžaduje pro spojení plnou rychlostí na stejnou vzdálenost výrazně ziskovější antény.

Ve všech případech se předpokládá přímá viditelnost "s rezervou" (volná Fresnelova zóna).

Funkčnost spoje bez přímé viditelnosti nelze dopředu určit. Nutnou, ale nikoli postačující podmínkou je krátká vzdálenost, obecně je větší šance v případech kdy "k přímé viditelnosti mnoho nechybí" nebo pokud lze využít odrazu o vhodně položený objekt (s příznivým úhlem dopadu/odrazu). Šanci lze zvýšit použitím ziskovějších antén s regulací výkonu. U spoje bez přímé viditelnosti je třeba počítat se značnými výkyvy v závislosti na počasí a roční době (např. vliv listí na stromech). Může také dojít k nedefinované změně roviny polarizace.

 

Autor
Stránka vytvořena 29.7.2003, aktualizována 27.11.2003.

=Hlavní stránka=    =Štěrbinová anténa=    =Trychtýře=    =Quadro quad=
 
=Úprava "vrtáku"=    =Volba antény=