Výsledky měření impedančního přizpůsobení trychtýře a plechovky

Plechovka - pohled dovnitř Plechovka zvenku Detail připojení kabelu pomocí matičky Univerzalni sonda - problem s F konektorem
Trychtyr zvenku Trychtyr zvenku 1 Trychtyr - pohled dovnitř

U všech měření byla základem standardní párková plechovka: průměr 83mm, délka 160mm, sonda umístěná Lg/4 (62mm) ode dna. Jako sonda byl nouzově použit střední vodič kabelu belden H155, který má průměr 1,4mm. Nastavitelná šroubovací sonda o průměru 3mm zhotovená pro účel měření nebyla bohužel použitelná kvůli velkým odrazům na F konektoru. V prvních dvou případech byl na plechovce nasazen trychtýř o průměru ústí 430mm a osové délce rozšiřující se části 500mm (teoretický zisk 19dBi). Kliknutím na Smithovy diagramy se zobrazí větší verze. Upozornění: markery M1 a M2 jsou u různých měření různě nastavené, v mnoha případech mimo pásmo 2.4GHz.

Return loss Smithuv diagram
  Trychtýř - sonda 30mm
 
Return loss Smithuv diagram
  Trychtýř - sonda 27mm
 
Return loss Smithuv diagram
  Plechovka - sonda 27mm
 
Return loss Smithuv diagram
  Plechovka - sonda 32mm
 
Return loss Smithuv diagram
  Plechovka - sonda 35mm
 

Závěr: Plechovky i trychtýře se chovají dosti širokopásmově, přizpůsobení bylo velmi uspokojivé ve všech případech kromě posledního (délka sondy 35mm). Nejlepšího výsledku bylo dosaženo u trychtýře s délkou sondy 30mm (první případ). Ve všech případech se projevilo relativně horší (i když stále přijatelné) přizpůsobení směrem k nižším kmitočtům. Zdá se, že tento jev nemá přímou souvislost s délkou sondy, mohl by spíš souviset s poměrně malým průměrem plechovky. Vliv vzdálenosti sondy ode dna nebyl prověřován.